LED neon je liniové osvětlení nahrazující klasický skleněný LED neon. Vzhledově se nedají takřka rozeznat, LED neon se ale díky zcela nové technologii liší několika výhodami.

MECHANICKÁ ODOLNOST

PŮVODNÍ NEON

K výrobě se používají tenké skleněné trubice plněné vzácným plynem, který je pro vznik a udržení výboje zásadní. Prakticky se zde potýkáme s křehkostí a těsností celé konstrukce.
Navíc obsahují škodlivé prvky jako je rtuť a fosfor.

LED NEON FLEX

K výrobě se využívá materiál, který splňuje certifikaci mechanické odolnosti IK8 a optoelektronické vlastnosti jsou limitovány pouze kvalitou použitých LED modulů.
LED neony jsou vytvářeny pomocí světelných diod (LED), které jsou navlečeny těsně vedle sebe, takže světlo, které vydávají, se překrývá a vytváří stálý zdroj světla.
LED neony lze bezpečně používat pro komerční a domácí účely, bez rizika rozbití nebo přehřátí. Snadné zavěšení nebo připevnění na zeď bez odborné pomoci, protože tyto značky jsou lehké a lze je bez problémů přemístit. To je také jedním z důvodů proč LED neon nevyžaduje složitou instalaci a není třeba vysoké odbornosti práce jakoje tomu potřeba u skleněného LED neonu.

PRUŽNOST

PŮVODNÍ NEON

Tvar trubice je dán již při výrobě, jedná se o vysoce specializovanou činnost, kterou nelze v „domácích“ podmínkách napodobit. Operativní změny tvarů jsou téměř nemožné a finančně náročné.

LED NEON FLEX

Použitý materiál je velice pružný, poloměr ohybu je v závislosti na provedení již od 2,5 cm.
Současně se jedná o velmi elastický materiál, (jejich tvarování se provádí velmi snadno ručně.) s vysokou odolností vůči vandalismu a šíření plamene.

KLIMATICKÁ ODOLNOST

PŮVODNÍ NEON

Dobrá odolnost vůči UV záření i klimatické vlhkosti, stupeň krytí IP zpravidla nedostačující (viz elektrické parametry).

LED NEON FLEX

Konstrukce splňuje certifikaci odolnosti. Při dodržení montážních postupů tak bude trubice fungovat i pod vodou. Materiál je odolný vůči řadě rozpouštědel a slané vodě.
Výrobní proces zaručuje rezistenci vůči vlhkosti a UV záření a je tak možné využití ve venkovních prostorách bez rizika degradace optoelektronických parametrů.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

PŮVODNÍ NEON

Princip zapálení a udržení světelného výboje v trubici vyžaduje vysokonapěťové zdroje s napětím převyšujícím 1000 V. Z pohledu ochrany osob před úrazem el. proudem pak není možné aplikovat ve vlhkých, či jinak složitých prostorách.

LED NEON FLEX

LED technologie pracuje obecně s bezpečným napájecím napětím. S využitím vyhovujících bezpečnostních transformátorů tato technologie splňuje příslušné ČSN EN i v místech, kde klasické neony selhávají. Životnost mají LED neony až 50 000 hodin.

ÚSPORA ENERGIE

PŮVODNÍ NEON

Srovnávání spotřeby jednotlivých technologií je poměrně složité a výsledky mohou být často zavádějící. Je nutné zohledňovat řadu parametrů. Z dostupných zdrojů vyplývá, že spotřeba ekvivalentní neonové trubice činí cca 25W/m.

LED NEON FLEX

LED technologie v dnešní době prostupuje do všech oblastí, kde se pracuje se světlem a je synonymem úspory elektrické energie. Ekvivalentní LED flex trubice má spotřebu okolo 15W/m. Vývoj jde dynamicky kupředu a lze tak na tomto poli očekávat další zlepšování.

BAREVNÉ SPEKTRUM

PŮVODNÍ NEON

Neonové trubice mohou mít jakoukoliv barvu. Výsledek je ovlivňován při výrobě volbou vzácného plynu, luminoforu a barvou samotné trubice. RGB efekt lze vytvářet také, ovšem ve srovnání s LED poměrně složitě. Z pohledu ovládání a vytváření efektů se spíše jedná o stagnující záležitost.

LED NEON FLEX

LED technologie naopak umožňuje jednoduše vytvářet změny barvy světla skládáním tří barevných složek, které jsou součástí konstrukce trubice. Naše produkty mají navíc v každém LED segmentu přidán čip umožňující dynamické řízení barev.

A jaké jsou další zásadní benefity LED neonů?

CENA! Díky dostupnějšímu materiálu a jednodušší výrobě výrazně ušetříte.

LED neony vs. neonové skleněné  trubice – Vítěz je jasný.